Full Service

Hvis du har brug for programmering af dit spørgeskema, hjælper vi dig på plads med dette, gennemfører dataindsamlingen i vores online survey-system og leverer resultaterne til dig i den form, der passer dig bedst.

Full Service

Du er eksperten på emnet - vi er eksperterne på metoden. Når du har leveret et udkast til et spørgeskema i Word- eller Excel, så gennemgår en af vores erfarne konsulenter skemaet med dig for at sikre, at det metodisk og sprogligt holder et højt niveau. Når det metodiske er klart, opsættes skemaet elektronisk, testes og udsendes til panelmedlemmerne.

Vores Full Service-projektledere er specialister i kommunikation og online metode, og de hjælper gerne med at gøre dit skema bedre og dermed din undersøgelse mere anvendelig. En typisk dataindsamling tager omkring 7-9 dage.