Vælg dit behov

Userneeds' målsætning er at hjælpe dig med at få gennemført din undersøgelse, uanset om du køber undersøgelser hver uge eller har et enkeltstående behov.

Vælg dit behov

Vi kan naturligvis hjælpe dig med gode input til din undersøgelse, hvis det er det, du har behov for. Det kalder vi for en skræddersyet undersøgelse. Er du derimod en erfaren køber af undersøgelser, vil du typisk have behov for lidt mindre støtte til udarbejdelse af undersøgelsen, og her har vi to primære måder at assistere dig på. Vi kalder det for enten Sample Only eller Full Service. Det dækker over, hvor stor en del af undersøgelsesprocessen du selv varetager.

Vi kan både hjælpe dig med rekruttering til kvalitative undersøgelser og dataindsamling til kvantitative undersøgelser, ligesom vi også kan hoste din undersøgelse, hvis du selv har kontakterne til dem, der skal besvare undersøgelsen.

I menuen til venstre kan du se, hvordan de forskellige samarbejdsmodeller typisk fungerer.